RC Truck Hradec Králové

Přístup na členskou stránku
Členské číslo
Kód
RC TRUCK HRADEC KRÁLOVÉ, občanské sdružení
S.K.Neumanna 281, HRADEC KRÁLOVÉ 2, 500 02
tel.: 495 523 378 rctruck@s-hobby.cz

Informace o nás

Zájmové sdružení RC TRUCK HRADEC KRÁLOVÉ bylo založeno v dubnu 2000. Podnětem pro jeho založení byla absence jakékoliv zájmové struktury, která by sdružovala modeláře zabývající se stavbou rádiem řízených modelů trucků. Stále početnější skupina modelářů se totiž věnuje dříve ojedinělému odvětví - stavbě rádiem řízených maket užitkových automobilů. Tito lidé neuspokojí své zájmy v klubech leteckých či automobilových, protože jejich potřeby jsou značně specifické. Od získávání podkladů pro stavbu svých modelů až po specielní díly a materiály potřebné pro stavbu svých modelů. S touto skupinou modelářů již dnes počítají i světoví výrobci modelářského zboží. Naše sdružení umožňuje jednak výměnu zkušeností svých členů při stavbě modelů (kolikrát jsme již vymýšleli vymyšlené....), jednak má za cíl rovněž propagovat výsledky činnosti svých členů. Sdružení vzniklo při modelářské prodejně Š-HOBBY, která se jako jediná v České republice specializuje - mimo jiné i - na RC modely užitkových vozidel. Členové mají možnost aktuálních informací o dění v této oblasti nejen na našem či evropském, ale i světovém modelářském fóru. Od roku 2001 mají členové slevu na veškerý sortiment, potřebný pro svou zálibu, zakoupený v Š-HOBBY Hradec Králové. Několikrát do roka klub vydává a zasílá svým členům klubový zpravodaj zabývající se uvedenou tématikou. Klub má již několikaletou tradici v pořádání srazů modelářů s tématikou užitkových vozidel. Rovněž se účastníme i dalších propagačních akcí na po celé republice. Již nemálo pořadatelů různých výstav a veletrhů se přesvědčilo, jak divácky vděčné je předvádění naší techniky veřejnosti. Některé akce, jako například závody ME TRUCKŮ v MOSTĚ nebo výstavu MODEL HOBBY v PRAZE organizujeme za účasti všech členů z celé republiky. Na ostatních akcích pak většinou zajišťujeme regionální účast našich členů. Zajímavé modely prezentujeme i na této internetové stránce nebo v odborném tisku. Od roku 2001 se klub přímo ideově podílí na vývoji 100% české hydrauliky pro modely. Její komerční výroba by měla být zahájena v letošním roce a měla by umožnit zdolání této, zatím finačně nedostupné, mety i českým modelářům.

Máte stejné zájmy a chcete vstoupit do našich řad? Registrujte se